Bibliotheek Hulshout

Beheerraad

De beheerraad van de bibliotheek is het bestuursorgaan van de bibliotheek. In de beheerraad zetelt een vertegenwoordiging van alle politieke strekkingen, alsook alle culturele strekkingen. De beheerraad ondersteunt bij de voorbereiding en de uitvoering van het beheer van de bibliotheek en helpt om de jaarlijkse actieplannen ten uitvoer te brengen.

Een kandidaat moet voldoen aan volgende voorwaarden: meerderjarig zijn, geïnteresseerd zijn in het openbaar bibliotheekwerk, zich bekennen tot een ideologische en/of filosofische strekking of zich niet tot een strekking bekennen (neutraal), vertegenwoordiger zijn van één van deze strekkingen of van de lezers, actief lid zijn van de bibliotheek.


Dagorde

Raadpleeg de verslagen van de vergaderingen.


Samenstelling:

Voorzitter: Katrijn Maelfeyt
Ondervoorzitter 1: Hildegarde Raeymaekers
Ondervoorzitter 2: Gust Van den Bruel

Namens de CD&V fractie:

Clé Marina, wonende te 2235 Hulshout, De Schrans 3
Mariën Ilse, wonende te 2235 Hulshout, Oude Heibaan 49
Vleugels Gunther, wonende te 2235 Hulshout, Aarschotsebaan 26

Namens de NVA fractie:

Van Lommel Marcel, wonende te 2235 Hulshout, Oude Provinciebaan 22
Van den Bruel Gust, wonende te 2235 Hulshout, Ramselsesteenweg 91

Namens de GROEN fractie:

Tobback Koen, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 81

Namens de Open VLD fractie:

Van Rooy Gunther, wonende te 2235 Hulshout, Brouwerijstraat 53

Namens de diverse niet politieke strekkingen:

Verhaegen Marjan, wonende te 2220 Heist op den Berg, Paardenkerkhofstraat 6
Peeters Ann, wonende te 2235 Hulshout, Booischotseweg 118
Ghys Diana, wonende te 2235 Hulshout, Molenstraat 34
De Bruyn - Van Slooten Meino, wonende te 2230 Herselt, Houtvensesteenweg 51
Van Roosbroeck Lily, wonende te 2235 Hulshout, Oude Heibaan 27

Niet-stemgerechtigde leden:

Heylen Rist, wonende te 2235 Hulshout, Kleine Molenstraat 24

Contactpersoon:

An van der Borght, bibliothecaris, tel: 015 22 40 17, e-mail: an.vanderborght@hulshout.be